Zwiększenie aktywności kulturalnej, zdolności twórczego myślenia i kreatywności, rozwijanie uzdolnień, pogłębienie kultury słowa oraz wyrobienie smaku artystycznego.

to nasz cel!


 Jak pracujemy?

Kulturka to nowatorska formuła, w której mieści się muzyka, teatr, film i taniec. To wszystko znajdziecie w naszym projekcie, który ma na celu edukowanie i kształtowania młodego widza jako świadomego i aktywnego odbiorce sztuki. Posiadamy kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu różnorodnych form teatralnych i muzycznych w placówkach kulturalno – oświatowych.

Cel?

Kultura i sztuka nie musi kojarzyć się z nudą i przykrym obowiązkiem. Kulturka sprawia, że edukacja muzyczna dla dzieci staje się wspaniałą zabawą połączoną z pożyteczną nauką. Przedstawienia dla dzieci tworzone są przez profesjonalistów oraz pasjonatów. Koncerty edukacyjne, dzięki muzykom, tancerzom oraz aktorom, pozwalają dzieciom na poznawanie różnych gatunków muzycznych, również poprzez działania integrujące artystów z widownią.

Dla kogo gramy?

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz ponadgimnazjalnym do skorzystania z naszych ciekawych i fascynujących spotkań edukacyjno-muzycznych. Dzięki 10 spotkaniom z naszymi młodymi widzami, edukujemy ich muzycznie oraz artystycznie. Nie musicie Państwo się do nas fatygować, to my odwiedzamy naszych młodych widzów i zapraszamy ich w niesamowitą podróż artystyczną, dzięki której poznają obce kultury, zagoszczą w operze, teatrze oraz sali koncertowej.

Jak gramy?

Z naszymi widzami spotykamy się raz w miesiącu od września do czerwca. Czas spotkania to 30 minutowe koncerty dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkół podstawowych oraz 45 minutowe lekcje z żywym słowem i żywą muzyką dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Repertuar prezentowany w naszej ofercie podany jest w kolejności przypadkowej. Po nawiązaniu z nami współpracy otrzymają Państwo szczegółowy harmonogram spotkań, w którym ustalone będą daty oraz temat realizowany w danym miesiącu.

 


Skontaktuj się z nami.

 

 jesteśmy też na ....